Blogg

Fortidsminneforeningen inviterer medlemmer av Drammens Museumsforening til å delta på Fortidsminneforeningens arrangementer 11.og 12. november

DITT VERDIFULLE NABOLAG

Bli bedre kjent med bygningsmiljøer i Drammen – sammen med Fortidsminneforeningen avdeling Drammen, hvor nyere og eldre Drammenshistorie lever side om side.

Hva kjennetegner hus i ditt nabolag – bli med og lær mer om byggeskikk på nedre Bragernes vest – området fra Børresen skole, Rebbansbakken, Hans Hansens vei øst, Sykehuset med avslutning ved Det engelske kvartalet.

Arrangementet er et samarbeid mellom:

Fortidsminneforeningen, Drammen og omegn lokallag og Viken fylkeskommune.

Arrangementet er todelt:

Fredag 11. november klokken 18.00 til 20.30 blir det foredragskveld i Villa Fredrikke i Sanitetsforeningens hus i Amtmann Bangs gate 1, vis a vis Drammen park.

Program:

18.00 Velkommen

18.10-18.30:        Sentrumsnære strøk på Bragernes vest – kort historikk og utvikling, ved Arne Holm styreleder i Drammen og omegn lokallag av Fortidsminneforeningen

18.30-18.50:       Perspektiver på Drammens utvikling, ved arkitekt Siri Ulrikke Høye

19.00-20.00:       Bildevandring i kvartalene på sentrum Bragernes vest, ved bygningsverner Ole Jakob Holt

Enkel servering, med kaffe/te.

Lørdag 12. november klokken 11.00 til 14.00 blir det byggeskikksvandring, hvor vi starter ved Børresen skole klokken 11.00, og følger bygningsverner Ole Jacob Holt opp Rebbansbakken, bort Hans Hansens vei, bak sykehuset, og gjennom Det engelske kvartalet for å ende opp i Sanitetsforeningens hus i Amtmann Bangs gate 1. Her blir det gratis lunch og mulighet for å stille spørsmål til dagens guide.

Arrangementet er gratis, men vi ønsker påmelding grunnet bevertning.

Meld deg på til begge dagene eller enten til fredagen eller til lørdagen.

Påmelding og spørsmål om arrangementet kan rettes til:

Eli-Sofie Thorne, telefon 907 25 684, mail: fien@hotmail.no

Vel møtt!

Hilsen

Styret i Fortidsminneforeningen, Drammen og omegn lokallag

Kiærpaviljongen

I 2018 – 2019 malte medlemmer av Drammens museumsforening Kiærpaviljongen på Marienlyst på dugnad. Foreningen betalte malingen, mens museets håndverker sto for den nødvendige restaureringen av gelendere og særlig trappen.

Ved en liten tilstelning 11. september 2019 markerte Museumforeningen at arbeidet var ferdig. Her holdt Vibeke Kiær en liten innledning om lysthus, og Eva Stabæk fortalte om sjøfartsbydelen Tangen. Vi vil her la alle medlemmene få del i dette stoffet. Vi illustrerer de to bidragene og sender dem til medlemmene etter tur. I en tredje medlemssending har vi samlet noen historier om hvordan lysthus kunne bli brukt.

Kiærpaviljongen på Marienlyst med ny maling i de opprinnelige fargene. Foto Drammens museum.

Styret er glad vi er i stand til å gi medlemmene dette kulturhistoriske stoffet knyttet til museet i en tid hvor koronapandemien hindrer oss i å arrangere medlemsmøter. Vi håper medlemmene får glede av disse tre sendingene.

Hilsen

Styret

Vinnere av quiz

23 personer svarte på den quizen som Museumsforeningen hadde på museets hagedag 26 mai.

Av disse hadde to alle svar riktige. Ved loddtrekning ble Øivind Wiik trukket ut som vinner. GRATULERER!

Øyvind Wiik får tilsendt en bok i premie.

To av spørsmålene krever en liten kommentar:

Det første spørsmålet viste et bilde av en tidligere ordfører. De fleste kjente igjen Erik Dalheim. Men svaralternativ «A. Jens Gunderssen» burde hjelpe publikum til å skjønne at det var galt svar. Jens Gunderssen var teatermann og visedikter og sønn av gamleordføreren, som het Karl til fornavn.

Det nest siste spørsmålet var om Peder Nyeborg Hesselberg var «A. Prest, B. Rektor, C. Organist». Flertallet har svart A. Men alle svaralternativene var riktige. Han ble først ansatt som organist. Da han ble kapellan, ble han automatisk også rektor for latinskolen på Strømsø. (En tidligere skole, den nåværende videregående skolen, tidligere kalt «latinskolen», ble startet i 1816.)

Fasit

Microsoft Word - quiz 26 mai 2019 FASIT.docx

SOMMERTUR MED MUSEUMSFORENINGEN

Onsdag 20.06. til Holocaustsenteret på Bygdøy kl. 16.00. 

Villa_grande_oslo
Av Espen Solberg – Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4310367

Omvisning i senteret av historiker Carl Emil Vogt. Vi ser også på en nyåpnet utstilling om Villa Grandes historie.

Transport foregår med privatbiler. Fremmøte ved Drammens Museum kl. 15.00. De som trenger skyss, melder fra til Trulte Ellingsen, tlf: 92042132, mail:  trulte.ellingsen@gmail.com

Påmelding: Kostnadene ved besøket er kr. 70 for voksne, kr. 130 for familier og kr. 50 for pensjonister, betales på forhånd inn til Museumsforeningens konto: 23517332879  innen 15. juni.

Husk å oppgi navn ved betaling!

Museumsforeningen har påtatt seg å male Kiærpaviljongen etter sommerferien. Hvis noen av medlemmene kan tenke seg å bidra, så  meld fra til styret!

VELKOMMEN TIL SOMMERTUR!

 

                                                          Drammens Museumsforening

Årsmøtet 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Dato: Torsdag 22. februar 2018 kl. 18.30.
Sted: Lychepaviljongen på Museet.
Vi åpner dørene kl. 18.30 og serverer kaffe med kringle.

Årsmøtet åpner kl. 1900.

Dagsorden ifølge lovene:

1. Beretning
2. Regnskap: legges fram på møtet.
3. Kontingent: Styret foreslår uendret kontingent.
4. Styrets fullmakt til bevilgninger. Styret foreslår kr 200 000,- som i fjor.
5. Valg:

  • Styremedlemmer på valg: Vibeke Kiær og Torkild Alsvik
  • Varamedlemmer til styret. Alle er på valg
  • Revisor.                             På valg
  • Valgkomité.                       På valg

6. Innkomne forslag.

Frist for å sende inn saker til årsmøtet: mandag 15.02.2018

Umiddelbart etter årsmøtet vil
Museets formidler Maria Ianke gi oss en omvisning i den nyåpnete utstillingen i Lychepaviljongen: «Fra tutekanne til silkebroderi».
Årsmøtet og det påfølgende foredraget er åpent for alle som ønsker.
Ta gjerne med en venn!
—o0o—
Neste medlemsmøte blir 14. april på Austad gård. Vi samarbeider med Drammen kvinnesaksforening, og Gunhild Ramm Reistad vil snakke om markerte kvinner fra Drammenshistorien.
Styret arbeider også med en ettermiddagstur til Holocaustsenteret på Bygdø i slutten av april og en heldagstur til Fossesholm og Eidsfoss i slutten av mai/begynnelsen av juni.

Styret
Mer informasjon på Facebook