MUSEUMSFORENINGENS HISTORIE

Drammens museumforening ble stiftet i 1908 og etablerte en samling gjenstander fra byens historie. Til byjubileet i 1911 fikk Museumsforeningen disponere lystgården Marienlyst til sin virksomhet. Den nye utstillingen var et viktig innslag i jubileet og fikk besøk av kong Haakon og Dronning Maud.

I 1996 overførste Museumsforeningen hele sin samling av bygninger og gjenstander til den nye Stiftelsen Drammens museum for kunst og kulturistorie.

I 1931 ble foreningen Drammens museums venner opprettet. Etter at Museumsforeningen hadde gitt fra seg samlingene, ble de to foreningene slått sammen, og sammenslutningen beholdt navnet til den eldste foreningen.

Spydeberg prestegard
Foreningens besøk på Spydeberg prestegård i 2016.