Hva gjør vi?

Drammens Museumsforening støtter museet med økonomiske midler til ekeltprosjekter og med dugnadsarbeid.

Drammens Museumforening arrangerer åpne møter med foredrag om kulturhistoriske emner. Hvert år har også foreningen arrangert en tur til ulike interessante historiske steder.

Medlemmene får tilsendt invitasjon til alle utstillingsåpningene på museet.

Norsk Havekunst.png
Einar Sørensen: «Norsk havekunst under europeisk himmel» kom ut med støtte fra
Drammens museumsforening.