Kiærpaviljongen

I 2018 – 2019 malte medlemmer av Drammens museumsforening Kiærpaviljongen på Marienlyst på dugnad. Foreningen betalte malingen, mens museets håndverker sto for den nødvendige restaureringen av gelendere og særlig trappen.

Ved en liten tilstelning 11. september 2019 markerte Museumforeningen at arbeidet var ferdig. Her holdt Vibeke Kiær en liten innledning om lysthus, og Eva Stabæk fortalte om sjøfartsbydelen Tangen. Vi vil her la alle medlemmene få del i dette stoffet. Vi illustrerer de to bidragene og sender dem til medlemmene etter tur. I en tredje medlemssending har vi samlet noen historier om hvordan lysthus kunne bli brukt.

Kiærpaviljongen på Marienlyst med ny maling i de opprinnelige fargene. Foto Drammens museum.

Styret er glad vi er i stand til å gi medlemmene dette kulturhistoriske stoffet knyttet til museet i en tid hvor koronapandemien hindrer oss i å arrangere medlemsmøter. Vi håper medlemmene får glede av disse tre sendingene.

Hilsen

Styret

Vinnere av quiz

23 personer svarte på den quizen som Museumsforeningen hadde på museets hagedag 26 mai.

Av disse hadde to alle svar riktige. Ved loddtrekning ble Øivind Wiik trukket ut som vinner. GRATULERER!

Øyvind Wiik får tilsendt en bok i premie.

To av spørsmålene krever en liten kommentar:

Det første spørsmålet viste et bilde av en tidligere ordfører. De fleste kjente igjen Erik Dalheim. Men svaralternativ «A. Jens Gunderssen» burde hjelpe publikum til å skjønne at det var galt svar. Jens Gunderssen var teatermann og visedikter og sønn av gamleordføreren, som het Karl til fornavn.

Det nest siste spørsmålet var om Peder Nyeborg Hesselberg var «A. Prest, B. Rektor, C. Organist». Flertallet har svart A. Men alle svaralternativene var riktige. Han ble først ansatt som organist. Da han ble kapellan, ble han automatisk også rektor for latinskolen på Strømsø. (En tidligere skole, den nåværende videregående skolen, tidligere kalt «latinskolen», ble startet i 1816.)

Fasit

Microsoft Word - quiz 26 mai 2019 FASIT.docx

SOMMERTUR MED MUSEUMSFORENINGEN

Onsdag 20.06. til Holocaustsenteret på Bygdøy kl. 16.00. 

Villa_grande_oslo
Av Espen Solberg – Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4310367

Omvisning i senteret av historiker Carl Emil Vogt. Vi ser også på en nyåpnet utstilling om Villa Grandes historie.

Transport foregår med privatbiler. Fremmøte ved Drammens Museum kl. 15.00. De som trenger skyss, melder fra til Trulte Ellingsen, tlf: 92042132, mail:  trulte.ellingsen@gmail.com

Påmelding: Kostnadene ved besøket er kr. 70 for voksne, kr. 130 for familier og kr. 50 for pensjonister, betales på forhånd inn til Museumsforeningens konto: 23517332879  innen 15. juni.

Husk å oppgi navn ved betaling!

Museumsforeningen har påtatt seg å male Kiærpaviljongen etter sommerferien. Hvis noen av medlemmene kan tenke seg å bidra, så  meld fra til styret!

VELKOMMEN TIL SOMMERTUR!

 

                                                          Drammens Museumsforening