Årsmøtet 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Dato: Torsdag 22. februar 2018 kl. 18.30.
Sted: Lychepaviljongen på Museet.
Vi åpner dørene kl. 18.30 og serverer kaffe med kringle.

Årsmøtet åpner kl. 1900.

Dagsorden ifølge lovene:

1. Beretning
2. Regnskap: legges fram på møtet.
3. Kontingent: Styret foreslår uendret kontingent.
4. Styrets fullmakt til bevilgninger. Styret foreslår kr 200 000,- som i fjor.
5. Valg:

  • Styremedlemmer på valg: Vibeke Kiær og Torkild Alsvik
  • Varamedlemmer til styret. Alle er på valg
  • Revisor.                             På valg
  • Valgkomité.                       På valg

6. Innkomne forslag.

Frist for å sende inn saker til årsmøtet: mandag 15.02.2018

Umiddelbart etter årsmøtet vil
Museets formidler Maria Ianke gi oss en omvisning i den nyåpnete utstillingen i Lychepaviljongen: «Fra tutekanne til silkebroderi».
Årsmøtet og det påfølgende foredraget er åpent for alle som ønsker.
Ta gjerne med en venn!
—o0o—
Neste medlemsmøte blir 14. april på Austad gård. Vi samarbeider med Drammen kvinnesaksforening, og Gunhild Ramm Reistad vil snakke om markerte kvinner fra Drammenshistorien.
Styret arbeider også med en ettermiddagstur til Holocaustsenteret på Bygdø i slutten av april og en heldagstur til Fossesholm og Eidsfoss i slutten av mai/begynnelsen av juni.

Styret
Mer informasjon på Facebook